Hiển thị các bài đăng có nhãn Tips. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tips. Hiển thị tất cả bài đăng

Khắc phục lỗi Script Error trong Yahoo! Messenger 11

Một lỗi khá phổ biến và không ít phiền toái khi sử dụng Yahoo! Messenger 11.
An error has occurred in the script on this page.
Line : 1
Char : 1
Error : Invalid character
Code : 0
URL : http://mi.adinterax.com/wrapper.js
Do you want to continue running scripts on this page ?
8-29-2011-8-44-08-am_thumb


Để khắc phục lỗi này thật đơn giản: 
Bạn vào Run nhập 2 lệnh này: 
    1. regsvr32 jscript.dll
    2. regsvr32 vbscript.dll
Nhận được thông báo sau là bạn đã thành công, nếu có lỗi bạn xem tiếp phần Khắc phục lỗi khi thực hiện lệnh regsvr32 phía dưới:
8-29-2011-10-41-18-am_thumb

Tip:

  • Cách vào RUN 
1. Cách thứ nhất vào Start –> Run – với Window 7 hoặc Vista bạn nhập trực tiếp vào ô Search programs and files
8-29-2011-11-01-59-am_thumb
2. Cách thứ hai bấm tổ hợp phím Window + R
8-29-2011-11-00-43-am_thumb

  • Khắc phục lỗi khi thực hiện lệnh regsvr32:
“The module “jscript.dll” was loaded but the call to DllRegisterServer failed with error code 0×80004005″
Bạn download file Jscript.dll từ địa chỉ http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?jscript chép vào thư mục C:\WINNT\System32 hoặc C:\Windows\System32 và thực hiện lại 2 lệnh regsvr32 jscript.dll và regsvr32 vbscript.dll một lần nữa.
  • Xem thêm về cách sử dụng lệnh regsvr32:
http://support.microsoft.com/kb/249873/vi-vn
Vào Control Panel mở biểu tượng Internet Options > chọn thẻ Advanced > đánh chọn kiểm vào Disable Script Debugging (Internet Explorer) > chọn kiểm vào Disable Script Debugging (Other) > nhấn Apply.
8-29-2011-11-30-32-am_thumb
Tiếp tục chọn thẻ Security > chọn tiếp Custom Level
8-29-2011-8-48-13-am_thumb
Khi hộp thoại Security Settings – Internet zone hiện ra thì tìm mục: Script ActiveX controls marked safe for scripting và click chọn Enable rồi nhấn nút OK.
8-29-2011-11-32-04-am_thumb

SamiBoyVN.

Xem Thêm

 

PHP - Những điều có thể bạn chưa biết

Thủ thuật khi lập trình PHP
1- Khi echo thay thế print:

Echo luôn luôn hoạt động nhanh hơn print, vì echo không có return gì cả, trong khi print thì luôn return true hay false ( 0 | 1)<?php
print('Hello, xxxx');

echo "Hello, xxxx";
?>

2- Nháy đơn luôn nhanh hơn nháy kép:
Xét ví dụ sau:

<?php
$abc = 'bbb';
$a = 'abcdef'. $abc;
$b = "abcdef $abc";
?>
Vì nháy kép luôn kiểm tra nội dung bên trong có cái nào là biến hay không. Trong khi nháy đơn thì không kiểm tra, vì nội dung bên trong nháy đơn chắc chắn là chuỗi.


3- Vòng lặp for trong PHP
Mỗi khi thực hiện vòng lặp for() để duyệt một phần tử mảng. Ta thường sử dụng hàm count để đếm số lượng của các phần tử trong mảng. Điều này sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta trở nên chậm chạp. Vì lý do mỗi lần thực hiện việc kiểm tra điều kiền thì ta lại phải gọi lại hàm count để đếm số phần tử trong mảng.
Cụ thể:

<?php
for($i=0; $i<=count($a); $i++){
// Hành Động...
}
?>
Cải tiến:

<?php$b = count($a);
for($i=0; $i<=$b; $i++){
// Hành động...
}

?>
4- Đừng back folder khi gọi lại file:
Thói quen back folder của một số lập trình viên cần phải xem xét lại vì. Khi back folder. Hệ thống phải cần thời gian tìm kiếm và định hình đường dẫn. Điều đó sẽ làm cho ứng dụng tốn tài nguyên trong việc thực hiện thao tác này.
Cụ thể:
<?php
include '../../path/a.php';

?>
mã cải tiến

<?php
include BASE.'/path/a.php';

?>
BASE là 1 hằng được định nghĩa từ đầu để chỉ ra đường dẫn vật lý tới thư mục của ứng dụng.

5- Nối chuỗi bằng dấu "," sẽ nhanh hơn dấu "."
Thói quen khi lập trình PHP thường là nối chuỗi và biến bằng dấu “.”. Nhưng thực tế là khi nối chuỗi bằng dấu “,” thì tốc độ xử lý của ứng dụng sẽ được cải tiến và nhanh hơn rất nhiều. Tác giả của bài viết này cũng đã thực hiện ứng dụng để chứng minh điều đó.
http://www.electrictoolbox.com/php-e...concatenation/

<?php
echo $str1 . $str2;
echo $str1 , $str2; // Nhanh hơn

?>
6- Luôn dùng dấu nháy để truy cập khóa của 1 mảng:
Thực tế là các lập trình viên hay bỏ qua điều này vì sự rườm rà của cách viết. Nhưng nếu không có nó thì ứng dụng sẽ lại chậm đi một chút. Vì khi đó nó sẽ xem khóa đó là 1 hằng, và tìm xem có hằng nào định nghĩa hay ko? như vậy sẽ làm code chạy chậm đi do phải mất thời gian xử lý tác vụ biên dịch hằng.
Ví dụ:
<?php
$a = $b['abc']; // nhanh hơn


$a = $b[abc];

?>

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương