Share Code - data Guester.org 24/10/2012 FORUM UG

admin còn non trẻ quá


http://guester.org/


$config['Database']['dbname'] = 'break_1';


$config['MasterServer']['username'] = 'break_1';

$config['MasterServer']['password'] = 'sida123';

 code : http://www.mediafire.com/?uauzfl46nd35xaj
link data 24/10/2012 : http://www.mediafire.com/?iw5hwjjh3jj5x92

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

1 nhận xét:

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương