Hiển thị các bài đăng có nhãn cPanel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cPanel. Hiển thị tất cả bài đăng

Smart Hunter v.1.4.3 Public Version

Smart Hunter v.1.4.3 Public Version | Juno_okyo's Blog 
Smart Hunter v.1.4.3 Public Version | Juno_okyo's Blog

Download : http://adf.ly/FRrSF


Xem Thêm

 

Log file của cPanel

Các file log của cPanel được lưu tại thư mục /usr/local/cpanel/logs/, gồm có các file chính sau:
access_log: log truy cập của cPanel và WHM.
error_log: log các lỗi của cPanel và WHM.
login_log: log các đăng nhập cPanel và WHM.

Ngoài ra cPanel còn lưu log hệ thống tại thư mục /var/log/, gòm có
bandwidth: log lưu lượng băng thông sử dụng của server.
chkservd.log: log hệ thống theo dõi các dịch vụ trên server.
clamav: log của hệ thống quét virus clamav.
cpupdate: log tác vụ nâng cấp của cPanel.
exim_mainlog: log gửi/nhận thư của hệ thống mail exim.
exim_rejectlog: log các kết nối bị từ chối của exim.
exim_paniclog: log các lỗi của exim.
maillog: log các đăng nhập và kết nối gửi/nhận thư của các dịch vụ mail (pop3/imap).
xferlog: log các kết nối qua FTP.

Ngoài ra, log của các tài khoản được lưu trữ trong thư mục /usr/local/cpanel/domlogs/ log của Apache được lưu tại /usr/local/apache/logs/

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương