Hiển thị các bài đăng có nhãn Centos. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Centos. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn cài đặt các gói rpm trên CD/DVD CentOS sử dụng yum

Những ai đã dùng CentOS chắc cũng đã biết lệnh yum; mặc định sau khi cài CentOS xong (ở đây tui ví dụ bản CentOS 5.5 Final), việc sử dụng yum để cài đặt phần mềm bắc buộc phải có internet, tình trạng này có thể khó khăn cho những người không có internet. Cũng chính vì điều này cho nên các phần mềm và thư viện thông dụng cũng đã được tích hợp vào DVD CentOS, và làm thế nào để tiến hành cài đặt phần mềm từ DVD sử dụng yum? Ta chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau (đừng quên cho đĩa CentOS vào):

- Di chuyển tới thư mục yum.repos.d :


Mã:
cd /etc/yum.repos.d/

- Đổi tên file CentOS-Base.repo thành CentOS-Base.repo.bak (phòng xa):
Mã:
mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bak

- Dùng trình soạn thảo để thay đổi nội dung file CentOS-Media.repo như sau:
Trích dẫn:[c5-media]
name = CentOS-$releaserver - Media
baseurl=file:///media/CentOS/
file://media/cdrom/
file:///media/cdrecorder/
file:///media/CentOS_5.5_Final/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Việc tiếp theo, ta tiến hành cài đặt thử:
Mã:
yum install gcc* -y

Chúc thành công ...

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương