[TUT] Hack pass đã lưu trên trình duyệt


Với 3 bước đơn giản có thể lấy pass của nó và theo rõi nó mà nó không bjk

Bước 1:Bước 2:


Bước 3
Cách này áp dụng với toàn bộ pass trên các trình duyệ

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương