Exploit Com_Redmystic

Dork: inurl:/index.php?option=com_redmystic
http://www.discount-espresso.co.uk/media/r.php

Quăng link vào và Exploit. Nếu thành công sẽ xuất hiện link upload

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương